Enquisa para o estudo da percepción social da Alimentación de proximidade na bacía do Eo

Co obxectivo de coñecer cal é a opinión que hai sobre a produción alimentaria local lanzamos esta enquisa sobre a Percepción social da Alimentación de proximidade na bacía do Eo. Con  este formulario queremos avanzar no coñecemento sobre a consideración social que existe sobre a pertinencia de avanzar cara un consumo máis próximo.

Coa axuda de todos e todas poderemos ter máis datos, máis reflexións coas que atinar dun xeito máis acertado as accións que vaian encamiñadas a mitigar as desigualdades da cadea alimentaria. A enquisa está diferenciada dacordo a se es consumidor/a, productor/a de alimentos, don/a dun restaurante ou dun comercio.

Á vez a enquisa está  limitado á veciñanza de Ribadeo, Trabada, Barreiros, A Pontenova e os asturianos: San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi ,Tapia de Casariego. Na medida do posible agradeceríamos que moverades e enquisa entre os vosos contactos, co obxectivo de acadar un móstreo amplo.

Os resultados da enquisa coñeceranse en setembro/outubro e serán fundamentais para a creación da Estratexia Alimentaria Participativa do Eo.