Grupo de Investigación HISTAGRA

HISTAGRA: Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos XIX e XX. Entre os seus focos de traballo está a historia ambiental e o cambio tecnolóxico. Forma parte da USC

Grupo de Investigación GALABRA

Rede GALABRA de Estudios dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa. Forma parte da USC

USC

Universidade de Santiago de Compostela

A Universidade de Santiago de Compostela é unha institución pública de ensinanza superior e investigación dotada de autonomía cuxas sedes sitúanse en Santiago de Compostela e Lugo.

Concello de Ribadeo

Concello de Ribadeo

O Concello co-coordina o proxecto.
Este concello está situado no extremo nororiental de Galicia, é a capital da comarca da Mariña Oriental e conta con 9854 hab.

Carasso

Fundación Daniel & Nina Carasso

Eo Alimenta conta co apoio da Fundación Daniel & Nina Carasso a través da liña alimentación sustentable

Ayuntamiento de Vegadeo

Forma parte da rede de socios. Este concello está situado no extremo occidental de Asturias, e conta con 3.866 hab.

Fundación EDES

Forma parte da rede de socios. Proxecto económico e social (horta ecolóxica, xardiñería e venta directa) iniciado pola Fundación Edes.

CEDER Oscos-EO

CEDER Oscos-EO

Forma parte da rede de socios. Entidade sen ánimo de lucro que ten como obxectivo o desenvolvemento comarcal dese territorio asturiano.

Sindicato Labrego Galego

Forma parte da rede de socios. O SLG é un sindicato que defende un desenvolvemento endóxeno e sostíbel do medio rural galego.

Terras de Miranda

GDR Terras de Miranda

Forma parte da rede de socios. Entidade sen fin de lucro, integrada por un conxunto representantivo e dos axentes economicos da comarca da Mariña.